กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image
สัตว์มีพิษกัดต่อย

จุดไหนเสี่ยงต่อการถูกสัตว์กัด และสัตว์มีพิษกัดต่อย?

1. แหย่สุนัข
2. แหย่รังต่อ
3. พื้นที่ที่มีหญ้าขึ้นรก
4. สัตว์พิษในรองเท้า

มีผู้เข้าชมหน้านี้แล้ว Web Hits ท่าน