ศูนย์สารสนเทศ
Responsive image

ศูนย์สารสนเทศ ร่วมกับกองนวัตกรรมและวิจัย เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาบริษัท หัวเว่ย เทคโนลี (ประเทศไทย) จำกัด

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 ) เวลา 09.30 – 12. 00 น. ศูนย์สารสนเทศ ร่วมกับกองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค โดยมีนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาบริษัท หัวเว่ย เทคโนลี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ชั้น 38 และชั้น 34 บริษัท หัวเว่ย เทคโนลี (ประเทศไทย) จำกัด ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ เยี่ยมชมศูนย์วิจัยฯดังกล่าว มีคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับพร้อมแนะนำบริษัทฯ เเละพูดคุยในหัวข้อ digital transformation มีการซักถามแลกเปลี่ยนพร้อมเยี่ยมชมศูนย์วิจัยเเละพัฒนา ด้านเทคโนโลยีด้านต่างๆ เช่น Smart IOT, Face Recognition, CCTV, Healthcare Command Center


ข่าวสารอื่นๆ