ศูนย์สารสนเทศ
Responsive image

ศูนย์สารสนเทศร่วมประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งต้องรณรงค์ให้ตระหนักถึงความร้ายแรงจากการคอร์รัปชั่น

ต้านโกง ต้านทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้าราชการและเจ้าศูนย์สารสนเทศ นำโดยนายแพทย์ยงเจือ เหล่าศิริถาวร ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งต้องรณรงค์ให้ตระหนักถึงความร้ายแรงจากการคอร์รัปชั่นได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน ไม่ยอมรับกับการทุจริตทุกรูปแบบ โดยมีจุดยืนต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ระหว่างพักการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ศูนย์สารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

ข่าวสารอื่นๆ