ศูนย์สารสนเทศ
Responsive image

ศูนย์สารสนเทศจัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09.40. น. ศูนย์สารสนเทศจัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับผู้อำนวยการสู่หัวหน้ากลุ่มงาน โดยมีข้าราชการเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง และรับมอบนโยบายจากผู้อำนวยการพร้อมขับเคลื่อนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

ข่าวสารอื่นๆ