ศูนย์สารสนเทศ
Responsive image
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

  • ภายในปี 2563 กรมควบคุมโรคจะพัฒนาเป็น DDC on Cloud