กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

ประเภทของเครื่องแบบ

- กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 94 (พ.ศ. 2553)

- เครื่องแบบข้าราชการพลเรือน

- เครื่องแบบลูกจ้างประจำ

- เครื่องแบบพนักงานราชการ

- เครื่องแบบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ประเภทของเครื่องแบบ

 1. เครื่องแบบพิธีการ

 • เครื่องแบบเต็มยศ
 • เครื่องแบบครึ่งยศ
 • เครื่องแบบสโมสร ( แบบ ก  แบบ ข  แบบ ค)
 • เครื่องแบบปกติขาว
 • เครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง

1.1 เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบพิธีการ

 • หมวกและหน้าหมวก
 • อินทรธนู
 • กระดุมเสื้อ
 • เครื่อหมายสังกัด
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญที่ระลึก หรือแพรแถบย่อ

2. เครื่องแบบปฏิบัติงาน

 • เครื่องแบบสีกากีคอพับ
 • เครื่องแบบสีกากีคอแบะ

เครื่องแบบพิธีการ

เครื่องแบบเต็มยศ

1. เสื้อขาว กางเกงดำ รองเท้าหุ้มส้น และถุงเท้าดำ (ชาย)
    เสื้อขาว กระโปรงดำ รองเท้าหุ้มส้นดำ (หญิง)
2. อินทรธนู
3. กระดุมกลมรูปครุฑ
4. เครื่องหมายสังกัดที่คอทั้ง 2 ข้าง
5. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามหมายกำหนดการหรือตามกำหนดนัดหมายของทางราชการ
  - สวมสายสะพาย (กรณีได้รับพระราชทาน)
  - ตรงตรา (ห้อยกับสายสะพาย)
  - ดารา (ประดับบริเวณใต้ชายปกกระเป๋า ลดหลั่นกันตามลำดับเกียรติ)
  - แพรแถบเหรียญราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญที่ระลึกต่างๆ (ประดับเหนือปกกระเป๋าเสื้อเบื้องซ้าย โดยให้ตัวเหรียญอยู่ระหว่างขอบบนปกกระเป๋าพองาม (ชาย) หรือที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย (หญิง) )     
                   

เครื่องแบบครึ่งยศ

1. เสื้อขาว กางเกงดำ รองเท้าหุ้มส้น และถุงเท้าดำ
    เสื้อขาว กระโปรงดำ รองเท้าหุ้มส้นดำ (หญิง)
2. อินทรธนู
3. กระดุมกลมรูปครุฑ
4. เครื่องหมายสังกัดที่คอทั้ง 2 ข้าง
5. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามหมายกำหนดการ หรือตามกำหนดนัดหมายของทางราชการ
  - ตรงตรา
  - ดารา
  - แพรแถบเหรียญราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญที่ระลึกต่างๆ
(ประดับลักษณะเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศ)
  - ไม่ต้องสวมสายสะพาย (กรณีได้รับพระราชทาน)

เครื่องแบบสโมสร ก
 • เครื่องแบบลักษณะเดียวกับ เครื่องแบบเต็มยศ
เครื่องแบบสโมสร ข  1. เสื้อสโมสรสีขาวเปิดอก ปาดเอว ดุมโลหะที่ข้อมือข้างละ 3 เม็ด ที่ระหว่างอกกับเอวข้างละ 3 เม็ด สวมเสื้อกั๊กสีขาว และเสื้ื้อเชิ๊ตสีขาวอกแข็ง ข้อมือแข็ง คอเชื๊ตชั้นเดียว และปีกผีเสื้อ ผูกผ้าผูกคอสีดำเงื่อนหูกระต่าย ในฤดูร้อนให้ใช้กางเกงสีขาวแทนกางเกงสีดำ
  2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ควรประดับดวงตรา ดาราชั้นสูงสุดดวงเดียว)
  - สวมสายสะพาย (กรณีได้รับพระราชทาน) ทับเสื้อตัวใน
  - ตรงตรา (ห้อยกับสายสะพาย หรือคล้องคอสำหรับดวงตราชั้นที่ ๒ และ ๓ หรือประดับที่ปกเสื้อตัวนอก สำหรับดวงตราชั้นที่ ๔ และ ๕ ของทุกตระกูลโดยย่อส่วน 1 ใน 3 ของเหรียญ
  - ดารา (ประดับบริเวณอกเสื้อตัวนอกเบื้องซ้าย)
  - เหรียญราชอิสริยาภรณ์ (ประดับที่ปกเสื้อตัวนอกข้างซ้ายใต้เครื่องหมายสังกัดโดยย่อส่วน 1 ใน 3 ของเหรียญ เช่นเดียวกับดวงตราชั้นที่ ๔ และ ๕ )
เครื่องแบบสโมสร ค
 
1. ลักษณะเดียวกับ เครื่องแบบสโมสร แบบ ข  ต่างกันที่เสื้อเชิ๊ตอกอ่อนสีขาว เสื้อกั๊กสีขาว ใช้ผ้าแพรสีเดียวกับกางเกงรัดเอวแทน ผ้าแพรมีขนาดกว้าง 12 เซนติเมตร ที่ปลายทั้ง 2 ข้างเรียว กว้าง 11 เชนติเมตร ที่ปลายมีขอเกี่ยวติดกันในขณะคาดทางด้านหลัง
  2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เช่นเดียวกับเครื่องแบบสโมสร ข
เครื่องแบบปกติขาว
  (ประดับแพรแถบย่อ)

1. เสื้อขาว กางเกงขาว รองเท้าหุ้มส้น และถุงเท้าดำ
    เสื้อขาว กระโปรงดำ รองเท้าหุ้มส้นดำ (หญิง)
2. อินทรธนู
3. กระดุมกลมรูปครุฑ
4. เครื่องหมายสังกัดที่คอทั้ง 2 ข้าง
5. แพรแถมย่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประดับแพรแถบย่อของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน และเหรียญอิสริยาภรณ์ที่บริเวณอกเสื้อเหนือกระเป๋าด้านซ้าย (ชาย) หรือที่อกเสื้อด้านซ้าย (หญิง)
  + กรณีแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ ให้สวมปลอกแขนสีดำที่แขนเสื้อข้างซ้าย