สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคา
-
20 พฤศจิกายน 2566
27 พฤศจิกายน 2566
2567
20 พฤศจิกายน 2566
27 พฤศจิกายน 2566
714940
-
16
2567
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-
-