สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
-
10 มิถุนายน 2567
-
2567
-
-
1126500
-
1
2567
-
เงินงบประมาณ
จ้างก่อสร้าง
-
-

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลิฟท์ขนขยะติดเชื้อและโรงพักขยะติดเชื้อ จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

-