สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
Responsive image

ประกาศเจตนารมณ์ระหว่างจังหวัดพิษณุโลกกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก (Statement of commitment to sustainable Thailand))

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลกร่วมประกาศเจตนารมณ์ระหว่างจังหวัดพิษณุโลก (Statement of commitment to sustainable Thailand) เพื่อขับเคลื่อนการเป็นประเทศไทยที่ยั่งยืน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ