สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
Responsive image

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด (กลุ่มบริหารทั่วไป)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ