สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
Responsive image

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ