สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก
Responsive image

รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ