กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
27 พฤษภาคม 2564
-
2564
-
-
16000
-
1
2564
-
เงินงบประมาณ
จ้างก่อสร้าง
#
-
-
-