กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

การปรับปรุงแนวทางการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ


ข่าวสารอื่นๆ