กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

ประกาศกองบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ