กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

การจัดประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลด้วย IC3 Digital Literacy เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS) รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ