กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

ประกาศแจ้งกำหนดวันประกาศข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับการสอบเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ