กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

ประกาศกรมควบคุมโรค ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (จำนวน 9 ตำแหน่ง)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ