กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกรับทุนพัฒนาบุคลากร ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบที่ 2) ทุนฝึกอบรมระยะสั้น Lugano Summer School in Public Health ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ