กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

ประกาศกรมควบคุมโรค ลงวันที่ 21 กันยายน 2566 เรื่อง อนุมัติให้ข้าราชการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลงานที่จะขอประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายภาสกร ชาญจิราวดี)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ