กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

ปรกาศกรมควบคุมโรค ลงวันที่ 2 เมษายน 2567 เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2567

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ