กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

ประกาศกรมควบคุมโรค ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2567 เรื่อง อนุมัติให้ข้าราชการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลงานที่จะขอประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (นางสาวดารินดา รอซะ)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ