กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค พ.ศ.2563-2567

     ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค พ.ศ.2563-2567

 

แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค

  1. แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  2. แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
  3. แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  4. แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  1. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
  2. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน