กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
9 กุมภาพันธ์ 2567
-
2567
-
-
2300
-
1
2567
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-