กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
9 กุมภาพันธ์ 2567
-
2567
-
-
99840
-
1
2567
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
-
-

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2566 กรมควบคุมโรค
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-