กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

-
-
8 พฤษภาคม 2567
-
2567
-
-
999200
-
1
2567
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
-
-

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตหนังสือ เรื่อง แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ กรมควบคุมโรค ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ซ)

-