กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Responsive image

ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน รับย้ายหรือรับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ