กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Responsive image

ประกาศกรมควบคุมโรค ลงวันที่ 10 มกราคม 2566 เรื่อง รับสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ตำแหน่ง

ประกาศกรมควบคุมโรค ลงวันที่ 10 มกราคม 2566 เรื่อง รับสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ตำแหน่ง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 172 และ 176)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ