กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา จำนวน 2 ตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ