กองวัณโรค
Responsive image

แนวทางปฏิบัติป้องกันควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมากภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

<p><img alt="" src="https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor/b6d767d2f8ed5d21a44b0e5886680cb9/images/วัณโรคดื้อยาหลายขนาน.jpg" /><img alt="" src="https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor/b6d767d2f8ed5d21a44b0e5886680cb9/images/MDRTB.jpg" /></p>

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ