กองวัณโรค
Responsive image

การกำกับและประเมินผลการดำเนินงานวัณโรคตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านกาตต่อต้านวัณโรค พ.ศ.2560-2564

<p><img alt="" src="https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor/b6d767d2f8ed5d21a44b0e5886680cb9/images/IndicatorsTB2018-1.jpg" width:800px" /></p>

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ