กองวัณโรค
Responsive image

แนวทางการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ด้วยสูตรยาระยะสั้น 9 เดือน (Guideline of Shorter Regimen for MDR-TB Treatment 2018)

<p><img alt="" src="https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor/b6d767d2f8ed5d21a44b0e5886680cb9/images/Guideline of Shorter Regimen for MDR-TB Treatment 2018-1.jpg" width:800px" /></p>

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ