กองวัณโรค
Responsive image

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ โครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค

ตามที่กองวัณโรค ได้ประกาศ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ (STAR 2021 - 2023) ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการแผนงานโครงการและการติดตามประเมินผล ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

กองวัณโรค ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ปรากฎผลดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ