กองวัณโรค
Responsive image

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกของลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

ตามที่กองวัณโรค ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น

กองวัณโรค ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ปรากฎผลดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ