กองวัณโรค
Responsive image

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ โครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค

ตามประกาศกองวัณโรค ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ (STAR 2021 - 2023) บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นลงแล้ว มีผู้คัดเลือกได้เอกสารแนบ
 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ