กองวัณโรค
Responsive image

รับโอนย้ายหรือรับโอน ตำแหน่งนักรังสีการเเพทย์

รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อรับย้ายหรือรับโอน ตำแหน่งนักรังษีการเเพทย์ ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ