กองวัณโรค
Responsive image

รับสมัครเข้าประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นเเต่งตั้ง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

รับสมัครเข้าประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นเเต่งตั้ง ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ