กองวัณโรค
Responsive image

รับสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ในตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งระดับควบ

ด้วยกรมควบคุมโรคจะดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในตำแหน่งประเภทวิชากร ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 ตำแหน่ง 

1. ตำแหน่งนักเทคนิคการเเพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านการส่งเสริมพัฒนา)

2. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านการส่งเสริมพัฒนา)

3. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ