กองวัณโรค
Responsive image

รับย้าย / รับโอนข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อรับย้ายรับโอน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย ระดับปฏิบัติการหรือระดับชำนาญการ

รับย้าย / รับโอนข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อรับย้ายรับโอน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย ระดับปฏิบัติการหรือระดับชำนาญการ 1 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ