กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0411.1.3/987
25 พฤษภาคม 2566
-
2566
-
-
999750
-
1
2566
88/21 อาคาร 4 ชั้น 4 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
เงินบำรุง
ซื้อ
-
-
-
-