กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0411.1.3/990
26 พฤษภาคม 2566
-
2566
-
-
2950000
-
1
2566
88/21 อาคาร 4 ชั้น 4 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
เงินงบประมาณ
จ้างก่อสร้าง
-
-
-
-