กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
Responsive image

ผอ.สคร.11 เตือนภาคใต้ฝนตก น้ำท่วมขัง ระวังโรคฉี่หนู เตือนประชาชนช่วงนี้มีฝนตก น้ำท่วมขัง เดินลุยน้ำ


ข่าวสารอื่นๆ