กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
Responsive image

กรมควบคุมโรค เผยการดื่มเอทิลแอลกอฮอล์หรือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ ผลข้างเคียงอาจรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ