กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
Responsive image

ผู้บริหาร สธ.เขตสุขภาพที่ 12 เตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และอธิบดีกรมควบคุมโรค

ผู้บริหาร สธ.เขตสุขภาพที่ 12 เตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และอธิบดีกรมควบคุมโรค

วันที่ 28 เมษายน 2563 นายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 12 พร้อมด้วยนายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา และคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 12 ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และอธิบดีกรมควบคุมโรค ณ ศูนย์กักตัว ผู้ต้องกักตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาและบริเวณด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

 


ข่าวสารอื่นๆ