กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
Responsive image

แจ้งกำหนดการและหลักเกณฑ์สัมภาษณ์ การเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลขที่ 3251)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ