กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญให้มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ 3231)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ