กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
Responsive image

กองแมลงฯ นำขวดพลาสติกที่ได้รับการบริจากถวายแด่วัดจากแดง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ