สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0420.1/1300
30 กรกฎาคม 2563
-
2563
-
-
5000
-
1
2563
516/66 หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์
เงินอื่นๆ
เหมาบริการ
บส. 174/2563
30 กรกฎาคม 2563
-