สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0420.1/503
17 มีนาคม 2566
17 มีนาคม 2566
2566
-
-
462000
-
1
2566
516/66 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
บส 95/2566
17 มีนาคม 2566
-
-