สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ